20240404 BM

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2024, i Odensegade.
Til stede var bestyrelsen, samt suppleant for bestyrelsen Sheku Amadu Jolloh.
Dagsorden var udsendt forinden mødet.

Bestyrelsen konstituerede et forretningsudvalg, med samme medlemmer som før den nylige generalforsamling.

1) Lukket punkt.
2) Enighed om at antage rengøringshjælp, så dette ikke hviler på de frivillige, og Helle, dels for at sikre lokalerne står pænt efter udlejning. I den sammenhæng besluttet, at indarbejde klausul i lejeaftalerne om betaling et depositum, der kan anvendes, hvis rengøring, efter udlejning, er utilfredsstillende.
Julie kan, på baggrund af hidtidig indsats, og på nærmere fastsat tids-punkt, tilbydes ansættelse med løntilskud, med håb om, at Julie kan medvirke til at stabilisere indsatsen fra medlemmer og frivillige, på begge væresteder.
3) Afstanden mellem medlemsforventninger og muligheder blev drøftet på ny. Emnet er omtalt i beretningen til forårets generalforsamling, og er af ”kulturel karakter”. Kræver lang tids indsats.
4) En kampagne for at skaffe flere frivillige- og medlemmer- afventer bedre afklaring af arbejdsopgaver på værestederne, herunder hvorledes det fremtidige ”serviceniveau”, jf. pkt. 3. skal se ud, med de midler, der forventes at være til rådighed ikke bare i år, men på sigt. ”Østerbro-weekend ” kan bruges til et fremstød for ”Nabo Østerbro”.
5) Ikke-betalende medlemmer slettes af medlemslisten den 1. maj 2024, allerede fordi medlemslisten skal være pinlig retvisende i forhold til Kommunen. Der, hvor der er behov for særlig hensyntagen, orienteres medlemmet nærmere og direkte, forud for den 1. maj 2024. Et medlem fandt grund til at udpege, i anciennitet, ældre medlemmer, som æres-medlemmer for at undgå sletning. Øvrige medlemmer var imod dette forslag.
6) Kommende bestyrelsesmøder: 6/6,5/9,7/11,24, og 9/1 25, alle dage kl. 10,
og ellers efter behov.
7) Der orienteredes om sagens behandling ved Klagenævn og senere ved domstolene. Beslutning udskudt. Drøftes åbent med kommunen.
8) Hanne Fischer foreslog bedre udnyttelse af pladsen i medlemsbladet, bl.a. gennem mere indgående omtale af planlagte aktiviteter.
9) Siden Sidst:
a. Sagen ved Klagenævnet over for høj husleje i Nyborggade er blevet afvist, da de ikke behandler klager over erhvervslejemål
b. Lars Langkjær har trukket sig som bestyrelsesmedlem. I stedet er suppleant Sheku Amadu Jalloh indtrådt som ordinært medlem.

Allan Marouf