Referat 20240110 BM

Referat af bestyrelsesmøde i NaboØsterbro, onsdag, den 10. januar 2024.
Dagsorden var som følger:
1) Lukket punkt.
2) Vilkår for antagelse af ny rejseleder. Udkast til konsulentaftale var fremsendt.
Godkendt. Bestyrelsen mødes med konsulenten, for at drøfte den nærmere intensitet af udflugter, og hvordan de afvikles.
3) Status for samarbejdet med Københavns Kommune, og bevillinger for 2024
Formanden redegjorde for det nu forbilledlige samarbejde med KK.
4) Status for sagen om lejens størrelse, for Nyborggade, der pt. verserer for Beboerklagenævnet, samt om istandsættelse.
Udlejer har svaret Beboerklagenævnet, og vi skal sende vore kommentarer, så snart vi har fremskaffet nødvendig regnskabsdokumentation for, at lejen for Nyborggade aldrig har været sat ned til oprindeligt niveau siden 2010, som påstået af udlejer. Nyborggade er maleristandsat.
5) Status for betaling af medlemskontingenter for 2024.
Ca. 260 medlemmer har betalt kontingent for 2024 indtil 10.1. 24.
6) Antagelse af rengøringsbistand, til aflastning af NØ´s frivillige medarbejdere.
Vedtaget
7) Drøftelse af tilrettelæggelse af generalforsamling den 19. marts 2024, kl. 15,
Herunder:
Budget 2024, ved revisor,
Vi afventer årsregnskab og budget fra revisor snarest
Invitation af dagens dirigent
Bestyrelsen vedtog at søge emne til dirigenthvervet blandt advokater.
Tilmelding forud for generalforsamlingen, 14 dage ?
Enighed om at det kræver forudgående tilmelding til kontoret, at deltage i generalforsamlingen, af lokalemæssige grunde. Fristen er 14 dage før den 19. marts.
Skriftlig beretning, og mundtlig aflæggelse af samme.
Beretning er under udarbejdelse.
Supplering af bestyrelsen, så den i 24/25 består af i alt 5 medlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hanne Fischer. Andre nuværende bestyrelsesmedlemmer blev sidste år valgt for en 2-årig periode. Forslag til det 5. medlem, samt suppleanter, overvejes.
8) Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder, 1. halvår 24. Aftales senere.
9) Eventuelt.
Enighed om at invitere medlemmer til gratis Bakketur til foråret. Formanden er tilsagt af Københavns Kommune med henblik på at NaboØsterbro kommer til at fremgå af KK´s hjemmeside over væresteder. Nye lukkedage averteres særskilt i bladet.
I bestyrelsen:
Allan Marouf, Dan Pedersen, Hanne Fischer, Lars Langkjær