2021 10 13 Bemærkninger

Bemærkninger/tilføjelser til referat af bestyrelsesmødet den 13.10.2021.

Da mødeleder og referent var valgt bad BVA om ordet for at få følgende ført til referat:
Den 23.september udsendte formanden sin første mail til den nye bestyrelse. Som det allerførste skrev han:
“Bente Vest Andersen mødte ikke torsdag formiddag som aftalt og der er derfor ikke foretaget den formelle overdragelse”.
Formanden beklagede og undskyldte det udsendte og samtidig bekræftede han, at der ikke var indgået nogen aftale om formel aflevering den pågældende dag.
BVA oplever sig udstillet som ikke værende ordholdende.

Bemærkning til punkt 5.a personale.
Tre nye medlemmer af bestyrelsen var inden mødet orienteret om, at bogholder Uffe Nielsen havde opsagt sin stilling med ophør den 31/10.2021. De tre øvrige havde ikke fået den oplysning.
Formanden oplyste, at der var indgået en aftale med Uffe Nielsen om at afslutte og overdrage regnskabet til revisor. Det er ikke rigtigt. Der var ikke indgået en aftale med Uffe Nielsen
BVA spørger om der er indgået en aftale med revisor. Til formandens “Ja” beder BVA om at få ført til referat: “Dette er bestemt af formanden uden bestyrelsen”. Herefter sagde formanden, at der ikke var indgået en aftale, men man havde forespurgt RI om opgaven. Mødeleder spurgte herefter om bestyrelsen kunne give formanden bemyndigelse til at forhandle om en aftale med RI. En samlet bestyrelse gav sit ja.

Bemærkning til Pkt.5.b økonomi
Uffe Nielsen understregede at foreningen rettidig har indsendt ansøgning til KK om §79 tilskud for 2022.
SUF. v. Gunhild Kjærgaard har skrevet til foreningen og forespurgt, om foreningen ønsker, at den nye ansøgning skal behandles, da der for 2021 er bevilget et 2-årigt tilskud, altså 2021-2022.
Det er ikke rigtigt. Der er ikke søgt samtidig for 2021 og 2022. Bevillingen for 2021 var et-årig.
KK har senere, den 29/9.2021, sendt kvittering for modtagelse af ansøgning for 2022 og meddelt, at den vil blive behandlet. Foreningen modtager svar i december 2021.

Bemærkning til Pkt.7. Løbende sager.
Vedr. lejemål i Odensegade 5: Mødelederen bad formanden henvende sig til Andelsbolig- foreningen.
“BVA orienterede om, at hun har indgået aftale med Lokaludvalgsformand Allan Marouf om afholdelse af banko i Odensegade 6 søndag den 7/11. og i Vibenshave søndag den 14/11. Beslutning: Ruth og Hugo står for arrangementet den 7/11. Jette og Bente står for arrangementet den 14/11.

Bemærkning til pkt.11.c
Formanden havde sendt referatet fra generalforsamlingen til de tre nye bestyrelsesmedlemmer. Øvrige tre havde ikke fået det tilsendt.

Disse bemærkninger og tilføjelser ønskes vedhæftet det referat som referent Ruth Ridder har udsendt til bestyrelsen.

Den 16/11.2021 Bente Vest Andersen