Bliv frivillig

Nabo Østerbro drives af et hold af frivillige og meget få ansatte. Som frivillig i Nabo Østerbro gør man en forskel for andre ved at hjælpe med at drive foreningen og dens mange aktiviteter, som blandt andet forebygger ensomhed.

Som frivillig kræver det blot, at du har overskud og lyst til at hjælpe. Fortæl os, hvad du har lyst til at bidrage med eller indgå i en af vores mange aktiviteter. Frivillige har gennem et kvart århundrede blandt andet stået for cafédrift, socialrådgivning, psykologisk- og juridisk rådgivning, selvhjælpsgrupper, køkkendrift, rengøring, visse kontoropgaver, guidede ture, stavgang, banko, Wii motion, walk and talk og meget mere.

Nabo Østerbro er en privat forening der driftsstøttes af Københavns Kommune, men drives af foreningens medlemmer, hvor hvert enkelt medlem yder sit bidrag til fællesskabet i den udstrækning viden og fysik til at udføre opgaven er mulig.
Driftsstøtten giver medlemmerne mulighed for at skabe fælles rammer for aktiviteter der fremmer medlemmernes mulighed for socialt samvær. Fællesskabet er fritaget for moms og skat, men ikke regnskabspligten, det er nødvendigt at påtage sig fælles ansvar for og kontrol med, for fællesskabet råder over samfundets penge og derfor er der skarpe krav til kontrol, noget hvert enkelt medlem har samfundsansvar for. Der må ikke tilflyde medlemmerne subsidier til forbrug eller skabes overskud i foreningens virksomhed, der økonomisk skal balancere.

Derfor er det bydende nødvendigt, at der findes medlemmer der frivilligt vil tage ansvar for at arrangere og lede fællesskabets forpligtelser og udføre dets aktiviteter – under den ledelse medlemmerne har valgt til at tildele fællesskabets opgaver.

Derfor søger vi medlemmer, der frivilligt vil tage ansvar for og forpligte sig til, efter evne at yde sit i indsatsen for fællesskabet og påtage sig:
  • Opgaver efter behov, anvisning eller aftale.
        Fx starte eller lede en aktivitet eller fællesskab om et emne.
  • Forpligtende faste opgaver efter fælles aftale.
        Fx tage vagter til medhjælp til rengøring, køkken eller café.
  • Løbende ansvar for og kontrol af pengestrøm gennem foreningens virksomheden.
Opgaverne kan tilpasses den enkeltes muligheder for at deltage, lige som flere i fællesskab kan deles om en opgave – tilpasset den enkelte deltagende.

Der er således mange muligheder for at hjælpe til som frivillig. Ring til os på tlf.: 35 26 01 20 i åbningstiden eller skriv til os på kontor@naboosterbro.dk, hvis du vil høre mere.