Østerbro lille museum er et lokalt museum, der har sin oprindelse i Helge Østergaards lokalhistoriske Østerbrosamling, med billeder, bøger, effekter og arkiv, samlet gennem en årrække.

Helge Østergaard drev sammen med sin hustru den lokalhistoriske restaurant i Nordre Frihavnsgade med stor succes gennem 12 år. Her kunne tilbydes veltillavet middag, krydret med historier fra Østerbro, støttet af lysbilleder og foredrag.

Da Familien Østergaard i 2005 flyttede til Bornholm og etablerede sig med en ny forretning, købte Carl Einar Jørgensen, formand og initiativtager til Nabo Østerbro i Odensegade 5-6, samlingen med støtte af Nordea Bank på Trianglen, Kirkefonde ved Østerbro Provsti og private.

Tanken er et museum på Østerbro, som kan vise den historiske udvikling fra fortid til vor tid.

I museet er der et arkiv, hvor de fleste af Østerbros gader er repræsenteret og vi står gerne til rådighed med opslag og fotografier.

En mindre bogsamling er også at finde på reolerne til direkte brug. En del spændende personlige fortællinger findes heriblandt, som giver fine tid­s­billeder af bydelen.

En model af Københavns Havn, som den så ud i 1950erne kan betragtes, sammen med billeder af forskellige højdepunkter i historien om Østerbro.

Museet har sit hjemsted i kælderen under Vibenshave i Nyborggade 9.

Museet er åbent hver fredag 11.00 – 15.00

eller efter forudgående aftale


Østerbro Lille Museums Venneforening

I tilknytning til museets drift blev der i 2007 oprettet en venneforening, der har stået for indretning og registrering af de mange billeder, bøger og effekter.

Venneforeningen afholder sin årlige generalforsamling i marts.

Medlemskab kr. 200,- årligt.


Museet har udlånt flere store og mindre billeder og malerier, der er ophængt i Nabo Østerbros værested i Odensegade 6.

Her kan man på hver­da­ge nyde billeder­ne medens fro­kost og / eller kaffe indtages.

To af de ophængte billeder er renoveret med støtte fra Tuborgfonden.


Sekretariat: Nabo-Østerbro, Odensegade 5, 2100 København Ø

Tlf. 35 26 01 20 – www.naboosterbro.dk

Hjemmeside www.detlillemuseum.dk

Kontakt Museet: detlillemuseum@detlillemuseum.dk

 

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide, der arrangerer turer ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses aktuelle arrangementer. Det er gratis at deltage, man betaler dog selv for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr. Se kalenderen for næste dato.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial