Medarbejdere

Allan Marouf
Allan Marouf, frivillig
Formand
Mail: alm@naboosterbro.dk
Frivillig Næstformand
Dan Pedersen, frivillig
Næstformand
Stifter af Nabo Østerbro

Carl-Einar Jørgensen, frivillig
Stifter af Nabo Østerbro
Poul Erik Jensen, frivillig
Udstyr, kopi, Filmklubben Hans & Trine
Mail: pej@naboosterbro.dk
Lars Langkjær , frivillig
bestyrelsesmedlem
Hanne Fischer Hansen , frivillig
bestyrelsesmedlem
Hanne Taulov , frivillig
administration
Vakant, ansat
Værestedsmedhjælper
Mail: kontor@naboosterbro.dk
Tlf.: 35 55 12 06 – 39 29 03 40
Helle Andersen, ansat
Værestedsleder
Mail: hba@naboosterbro.dk
Tlf.: 35 55 12 06 – 39 29 03 40