Referat 20240304 BM

Referat af bestyrelsesmøde I NaboØsterbro, den 4. marts 2024.
Deltagere: Den samlede bestyrelse.

1) Forberedelse af generalforsamling.
Man gennemgik indkomne medlemsforslag. Et enkelt forslag er af udpræget driftsmæssig karakter, og kan ikke behandles af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen den 19. marts starter kl. 16.00 i Randersgade Skole.
Stemmetællere og indgangskontrol: på plads.
Medlemmer, der møder uden forhåndstilmelding kan ikke deltage.
Ellers ligger strukturen for mødet fast som den fremgår af dagsordenen.
2) Bestyrelsen gennemgik udkast til årsregnskab 23, med protokol mv., Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2023.
3) Hanne Fischer fortsætter kun et år mere i bestyrelsen, uanset ”2-års-reglen”.
4) Kommunens repræsentant giver på mødet status for samarbejdet med kommunen.
5) Drøftelse af foreningens mere strukturelle problemer, nemlig afstemning af afstanden mellem forventninger og muligheder. En bemærkning er medtaget i Beretningen herom; som betyder, at alle medlemmer, der kommer i Værestederne er en art ”frivillige”. Man sørger selv for at indrette sig med borde og stole, og sætter de brugte ting på plads når man går. Forventningerne til servering og service nedtones. Enighed herom. Der arbejdes videre med konkret planlægning heraf.
I bestyrelsen: Allan Marouf, Dan Pedersen, Hanne Fischer, Lars Langkjær.