2022 01 21 Referat

Bestyrelsesmøde 21/01. 22
Tilsted: Poul Erik Jensen, Ruth Ridder, samt Mona Heiberg (med på telefon)
Punkter drøftet:
1. Personalesag
2. Godkendt aftale med Revision og bogfører
3. Godkendt ændringer i budget 2021
4. Afventer godkendelse for budget og regnskab 2022
5. Bevilget indkøb af nyt fjernsyn til Vibenshave (motionscenter)
Referent
Ruth Ridder
21/1.22