EGF 2019 – referat

NABO ØSTERBRO

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ODENSEGADE 6 MANDAG 8. APRIL 2019 kl. 14.30

DAGSORDEN

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. VALG AF REFERENT.
  3. AFSTEMNING OM VEDTÆGTSÆNDRINGER, jævnfør beslutning på generalforsamling 21. marts 2019.
  4. Ændring af Værestedsnavn Odensegade til ROSENLY
  5. Redaktionelle ændringer af §4 i vedtægterne.
  6. Pristalsreguleret kontingent.

Formanden Jan byder velkommen og pointerer, at bestyrelsen har taget den kritik til efterretning der blev givet ved den ordinære generalforsamling omkring procedurer ved indtjekning.

Der er nu indtjekning af deltagere samt kontrol af kontingentbetaling og udlevering af stemmesedler til medlemmer der har betalt kontingent.

29 medlemmer deltager i den ekstraordinære generalforsamling, hvoraf en ikke er stemmeberettiget.

  1. Som dirigent vælges BERTHEL KALLESHAVE
  2. Som referent(er) vælges ULF SØNDERGAARD OG RUTH RIDDER.
  3. Stemmetællere: LONE JENSEN OG JYTTE KLEE

Ad a:  Ændring af Væresteds navn Odensegade til ROSENLY

Det foreslåede navn ROSENLY var der ved den nyligt holdte generalforsamling stor tilslutning til. Efter en del indlæg omkring navneskiftet og efter en retningsgivende tilkendegivelse via håndsoprækning omkring et ja eller nej til forslaget blev der foretaget skriftlig afstemning.

Resultatet blev 17 ja- stemmer og 10 nej- stemmer og 1 blank- stemme.

Forslaget er er således ikke vedtaget jf. vedtægternes § 11 som kræver 2/3 stemmer blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer

Ad b:  Redaktionelle ændringer af § 4 i vedtægterne.

Afstemning blev gennemført ved håndsoprækning da der ikke var ønske om skriftlig afstemning.

Forslaget er således vedtaget med massivt flertal.

Ad c:  Pristalsreguleret kontingent

Der blev gennemført skriftlig afstemning og resultatet blev

21 ja- stemmer og 6 nej- stemmer og 1 blank- stemme.

Forslaget er således vedtaget og er gældende fra den 1. januar 2020

 

Den ekstraordinær generalforsamling slutter kl. 15 med formandens tak til dirigenten og tak til forsamlingen.

29. april 2019

Ruth Ridder                                                                                        Berthel Kalleshave

Referent                                                                                             Dirigent