NABO ØSTERBRO

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ODENSEGADE 6 MANDAG 8. APRIL 2019 kl. 14.30

DAGSORDEN

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. VALG AF REFERENT.
  3. AFSTEMNING OM VEDTÆGTSÆNDRINGER, jævnfør beslutning på generalforsamling 21. marts 2019.
  4. Ændring af Værestedsnavn Odensegade til ROSENLY
  5. Redaktionelle ændringer af §4 i vedtægterne.
  6. Pristalsreguleret kontingent.

Formanden Jan byder velkommen og pointerer, at bestyrelsen har taget den kritik til efterretning der blev givet ved den ordinære generalforsamling omkring procedurer ved indtjekning.

Der er nu indtjekning af deltagere samt kontrol af kontingentbetaling og udlevering af stemmesedler til medlemmer der har betalt kontingent.

29 medlemmer deltager i den ekstraordinære generalforsamling, hvoraf en ikke er stemmeberettiget.

  1. Som dirigent vælges BERTHEL KALLESHAVE
  2. Som referent(er) vælges ULF SØNDERGAARD OG RUTH RIDDER.
  3. Stemmetællere: LONE JENSEN OG JYTTE KLEE

Ad a:  Ændring af Væresteds navn Odensegade til ROSENLY

Det foreslåede navn ROSENLY var der ved den nyligt holdte generalforsamling stor tilslutning til. Efter en del indlæg omkring navneskiftet og efter en retningsgivende tilkendegivelse via håndsoprækning omkring et ja eller nej til forslaget blev der foretaget skriftlig afstemning.

Resultatet blev 17 ja- stemmer og 10 nej- stemmer og 1 blank- stemme.

Forslaget er er således ikke vedtaget jf. vedtægternes § 11 som kræver 2/3 stemmer blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer

Ad b:  Redaktionelle ændringer af § 4 i vedtægterne.

Afstemning blev gennemført ved håndsoprækning da der ikke var ønske om skriftlig afstemning.

Forslaget er således vedtaget med massivt flertal.

Ad c:  Pristalsreguleret kontingent

Der blev gennemført skriftlig afstemning og resultatet blev

21 ja- stemmer og 6 nej- stemmer og 1 blank- stemme.

Forslaget er således vedtaget og er gældende fra den 1. januar 2020

 

Den ekstraordinær generalforsamling slutter kl. 15 med formandens tak til dirigenten og tak til forsamlingen.

29. april 2019

Ruth Ridder                                                                                        Berthel Kalleshave

Referent                                                                                             Dirigent

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide, der arrangerer turer ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses aktuelle arrangementer. Det er gratis at deltage, man betaler dog selv for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr. Se kalenderen for næste dato.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial