20230713 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 13. juli 2023 kl. 10 Med konstituering
Nabo Østerbro, CVR 20042486
1- Drøftelse med Gunhild om situationen i NØ, og vi skal allesammen underskriver de vedhæftede dokumenter. Lars vil give en orientering om vores møde (et godt møde) med revisor Jan Alling. Vi har stadig nogle hængepartier vedr. § 79 ansøgningerne, men vi er på vej til at opfylde kommunens krav til regnskabet og mere til, så vi har på INGEN måde noget udestående med kommunen.
Beslutning: Regnskabet er underskrevet og vil blive sendt til revisor, som tager dialogen med kommunens regnskabschef.
Gundhild Kjærgaard peget på følgende:
Gundhild påpeger, at huslejen i Nyborggade 9 er alt for høj, bestyrelsen må arbejde videre med sagen, og påpeger at udvidelse i dagtimerne kan være en mulighed. Der er ingen krav til ansatte. Et motionsrum kan indrettes i Odensegade. Generelt kan indretningen i værestederne nytænkes.
2- Kontingent for resten af 2023 er 250 kr. uden afdragsordning.
Beslutning: Fuld enighed om at 250 kr. uden afdragsordning.
3- Kontingent for 2024 er 500 kr. med afdragsordning, medlemsdatabasen er ikke udviklet nok til at håndtere at dele betalingen over flere omgange, det skal jeg, Lars; Poul Erik og Hanne tale med vores IT-mand om.
Beslutning: At der er muligheder for at afdrage 250 Kr. (2 gange årligt) i Medlemsdatabasen.
4- Medlemsdatabasen er nu fuldstændig intakt, TAK til Hanne, Lars, Ann, Bente og mange andre for deres værdifulde input, mangler vi noget?
Beslutning: Medlemsdatabasen er ajourført – ingen hængepartier.

5- Jeg og min næstformand Dan, ønsker at Lars Langkær træder ind i forretningsudvalget.
Beslutning: Formand Allan Marouf og Næstformand Dan Pedersen, samt Bestyrelsesmedlem Lars Langkjær udgør forretningsudvalget.
Allan Marouf og Lars Langkjær får adgang til Netbanken for godkendelse af udbetalinger.
Allan Marouf og Lars Langkjær skal have kort, Poul Erik Jensen beholder sin status med kort og netbank til daglig drift.
6- Et motionscenter i mindre udgave i Odensegade for at tilgodese medlemmerne i Odensegade.
Beslutning: Fuld enighed om at etablere et alternativt motionscenter i Odensegade 6 i tråd med pkt. 1.
7- Valg af fast sekretær til bestyrelsen, her foreslår jeg og Dan og Lars at det bliver Poul Erik, som også er referent. Vores referater skal være beslutningsreferater og have en kortere version. I øvrigt vedtager bestyrelsen, at Allan, Dan og Lars og Poul Erik indgår som valgt i 2 år, mens Hanne, Ann og Carl Einar er valgt for 1 år.
Beslutning: Enstemmigt vedtaget.
8- Faktureringen: Vi har en del penge til gode hos andre. Hvem opkræver? har vi en form for faktura system?
Beslutning: Fakturering tager Ann Nørrestrand af sagen. Vi skal stramme gevaldigt op på økonomien. Alt skal konteres før afsendelse til e-conomic.
9- Samarbejde mellem Odensegade og Nyborggade.
Beslutning: Der skal være ligelig balance mellem aktiviteterne i Odensegade og Nyborggade. Formanden holder møde med værestedslederne, for at sikre at det sker.
10- Nabo Østerbro er et sted på tværs af generationer (vores motto)
Beslutning: Fuld enighed at Nabo Østerbro som helhed skal være mere åben for alle generationer, for at sikre at vi dækker ensomhed og mental sundhed for alle, som Gundhild har påpeget, som optager kommunen
11- Mødekalender for bestyrelsen resten af regnskabsåret.
Beslutning: 16/8, 6/9, 4/10, 9/11, 6/12 kl.10
Evt. Intet at bemærke.

Allan Marouf Poul Erik Jensen
Formand Sekretær