Træningslokalet

Træningslokalet. Se side 6 i bladet.
Det er ikke endnu organiseret tidlig dag åbning (07:00) – ny(e) skal overtage tjansen og aktuelle Covid-19 restriktioner skal indføres.