20240606 BM Referat

Referat af Bestyrelsesmøde den 6. juni 2024 i Odensegade kl. 10.00

Til stede Allan, Hanne og Birger.

Der var afbud fra Jalloh og Dan, men Dan havde pr. mail givet tilslutning til alle forslagene og Jalloh gav pr. telefon under mødet tilslutning til alle forslagene.

Dagsordenen.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev enstemmigt besluttet
 2. Status på Økonomien de første 5 måneder. Her vil jeg sige, at Økonomien kører på skinner, ingen udestående med kommunen eller revisionen.
  Taget til efterretning med bemærkning om at kommunens formelle godkendelse udestår pga. travlhed. Forventes august.
 3. Lejeaftale mellem eksterne lejere og NØ, her indstiller jeg til bestyrelsen at:
 4. Lejen på hverdage i Odensegade og Nybrogade er nu er 600 kr. og lejen for en lørdag eller søndag er 1.000kr. og for en hel weekend er den 2.000 kr.

Prisen har ikke været reguleret siden slutningen af 2001!. Min indstilling vil være at hverdagslejen stiger til 1.000 kr. og lejen for en lørdag ellen søndag stiger til 1.600. kr.  Lejen for en hel weekend stiger til 3.200.kr .

De som allerede har lejet og betalt lejen på forhånd et stykke ud i fremtiden,  vil ikke være omfattet af lejeforhøjelsen .( ca. 6 lejere)

 • Kursusringen Jeg indstiller til, at lejen forhøjes fra 3.200kr. til 3.700 kr.om måneden Pr. 01.08.2024.
  De foreslåede stigninger blev enstemmigt besluttet med virkning fra 1. august 2024.  
 • Julie Gringer er ansat som kantineleder pr. 3/6-2024 med 25 timer om ugen og med vekslende arbejdssted mellem Nyborggade og Odensegade. Helle og Julie er ligestillede og refererer til enhver siddende formand for NØ.
  Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at deres arbejdssted skifter hver uge mellem Odensegade og Nyborggade. Medio august oplæres Julie af Helle i en uge i Nyborggade. I den uge indsættes en vikar til at passe Odensegade
 • Sommerferielukning i år er uge 27+28+29, bare til orientering.
  Taget til efterretning
 • Jeg indstiller at Birger Jensen træder ind i forretningsudvalg et som erstatning for Lars Langkjær.
  Forslaget blev enstemmigt besluttet
 • Åbent hus i Odensegade den 01/10-2024,
  Forslaget blev enstemmigt besluttet med tilføjelse af, at der serveres gratis mad og drikkevarer, at Østerbro Jazzklub leverer musikken og at det annonceres, at det åbne hus primært er for ikke-medlemmer med det formål at hverve nye medlemmer. Til stede vil være forpersoner for nogle af klubberne/aktiviteterne og bestyrelsen.
 • Evt.
  Der planlægges et nyt medlemsblad efter sommerferien. Der var enighed om, at der skal være fyldigere indlæg om flere aktiviteter, evt. på bekostning af krydsord samt balanceret beskrivelse af kalender for Odensegade og Nyborggade. Hanne tilbød at indgå i redaktionen.
  Der var enighed om at søge portobesparelse (nu 7-9.000 kr per blad) ved at medlemmer frivilligt kan framelde sig postomdeling for i stedet at få bladet leveret pr. mail og evt. hente bladet i værestederne og andre lokationer. Oplaget trykkes således i samme antal som hidtil. Forpersonen drøfter den praktiske løsning med Poul Erik. Og den beskrives på bagsiden af næste medlemsblad samt på hjemmesiden.

Mødet sluttede kl. 11.00

Næste møde er aftalt til 5. september 2024 kl. 10.00 i Odensegade.For referatet: Birger Jensen den 6. juni 2024/ Allan Marouf