Priser for lokaleleje og retningslinje

Nye priser per 1. august 2024

Priserne for lokaleleje i Nabo Østerbro har været de samme i flere årtier…
På grund af stigende udgifter, er vi nødt til at lade priserne stige i forhold til de faktiske omkostninger.
Hverdagsleje vil fremover være kr. 1.000,-
Lørdagsleje vil fremover være kr. 1.600,-
søndagsleje vil fremover være kr. 1.600,-
Weekendleje (lørdag + søndag) vil fremover være kr. 3.200,-

De, der allerede har indgået aftale med leje af lokalerne inden 6. juni 2024, vil ikke være omfattet af de nye priser.

INGEN UDLEJNING i uge 7( vinterferie), ugerne 26-31 ( sommerferie) , uge 42( efterårsferie) samt uge 51 og uge 52, og uge 1 ( jul-og nytårsferie).

Retningslinje for leje af lokale i Nabo Østerbro (både i Odensegade og Nyborggade)
Lokaleleje:
Medlemmer af Nabo Østerbro kan leje foreningens lokaler til møder, fester og lignende, når de ikke benyttes til foreningens aktiviteter. Lejer skal være betalende medlem i Nabo Østerbro (ingen udlejning til erhverv eller anden indtægtsgivende virksomhed).
Odensegade 6, 2100 København Ø (café, køkken, stor sal)
Plads til ca. 50 spisende gæster i stor sal
Nyborggade 9, 2100 København Ø (sal, køkken)
Plads til ca. 50 spisende gæster i sal
Der må ikke spilles høj musik, og der må ikke være musik eller være larm efter kl. 22.
Lejepris er mindst 1000 kr. pr. hverdag, 1.600 kr. pr. lørdag-, søndag- og helligdag, uanset antal timer man lejer.

Lejer står selv for oprydning og rengøring inden lokalerne forlades. Mangelfuld udførelse udløser en ekstra betaling på kr. 600.00, – til betaling af rengøring efter væresteds leders skøn.
For at undgå yderligere bemærkninger fra revisionen vedr. manglende betalingerne af leje af lokale, så indfører vi dags dato følgende instruks:
Når man lejer et lokale (både i Nyborggade og Odensegade), så skal lejeren enten betaler via MobilePay eller Dankort ved underskrivelse af lejeaftalen. Dvs. at man kan ikke reservere og bruge lokaler før man har betalt. Betaling via MobilePay eller Dankort, Ingen kontanter.
Husk venligst at notere i lejekontrakten fra hvilket tidspunkt man bruger lokalet og at man ikke får penge retur ved annullering med herunder angivet varsel.
Hvis en lejer ikke, senest hverdagen før datoen for lejen af lokalet inden kl.12.00, annullerer lejeaftalen, så vil Nabo Østerbro IKKE refundere beløbet til lejeren.
Et eksempel: X lejer lokalet til 1000.00 kr. tirsdag den 17. oktober fra kl. 18-22
Hvis lejeren ikke giver besked om annullering tidligere end mandag 16. oktober (hverdagen før kl. 12.00) , så refunderer Nabo Østerbro IKKE beløbet. Samme regler gælder også for weekender og helligdage, hvor fristen for lørdag er torsdag kl. 12.00 og søn- og helligdage er seneste foregående hverdag kl. 12.00.
Medlemskontingentet skal være betalt ved bookning af lokaler.
Booking ved henvendelse til kontoret på: kontor@naboosterbro.dk  eller tlf.: 35 26 01 20.