Leder 1. februar 2020

Leder 1. februar 2020

Et nyt år – et nyt årti
Da vi den 1.januar gik ind i et nyt år, tog vi samtidig afsked med 10’erne og gik ind i et nyt årti. Hvad vil det bringe? Ingen tvivl om, at det store tema vil være miljø og bekæmpelse af klimaforandringer. Godt, at vores hjemlige politikere er begyndt at tage det alvorligt.

NABO ØSTERBRO LUKKER IKKE!
Hvad vil det nye år bringe Nabo Østerbro?
Nabo Østerbro lukker ikke!! Men en stor udfordring bliver det, at vi fik afslag på ansøgningen om §18 tilskud (i 2019 kr.120.000,-). Det er mange penge, og det vil kunne mærkes – men, vi vil kæmpe for at holde alle aktiviteter i gang. Københavns Kommune henviser stadig borgere til træningslokalet i Vibenshave og kender til det arbejde, vi gør i vores forening. Vi har gode tilbud til ældre, sårbare og enlige. Hver dag mødes mennesker til en snak over en kop kaffe, træning, kortspil, foredrag osv. Alt sammen medvirkende til en god og aktiv tilværelse og til at modvirke ensomhed og sygdom. NØ har en stor skare af frivillige, der sammen med vores 2 daglige ledere arbejder flittigt på at holde det hele i gang. Ligeledes har vi frivillige medarbejdere på kontoret. Men, Nabo Østerbro er afhængig af bevillinger. Derfor vil vi arbejde på at få blot en del af tilskuddet.

Referater
Som noget nyt lægger vi nu referater fra bestyrelsesmøderne på foreningens hjemmeside, så I har mulighed for at følge med i, hvad der sker i bestyrelsen. Kan du ikke komme på hjemmesiden, ligger referaterne i en gul mappe i cafeerne og på kontoret. Spørg efter dem.

Hvordan skal NØ udvikle sig i de kommende år? Hvilke krav og forventninger vil der være? Der er nok at tage fat på. Har du lyst til at være med? Læs om generalforsamlingen på side 8 og 9.

Tag naboen med
”Dagene længes, vinteren strenges” skrev Brorson i 1765. Når I modtager dette blad, er dagen forlænget med mere end en time. Sne og frost? – Uanset vejrlig så husk:

I Nabo Østerbro holder vi hjerterne varme. I er altid velkomne – og tag gerne naboen med.

Med dette ønsker jeg alle et godt år 2020.

Bente Vest Andersen