Nabo Østerbros bestyrelse

Formand
Poul Erik Jensen
2021-

Næstformand
Mona Heiberg
2021-

Bestyrelsesmedlem
Ruth Ridder
2021-

Bestyrelsesmedlem
Vakant
2021-

Bestyrelsesmedlem
Vakant
2020-

Bestyrelsesmedlem
Vakant
2020-

Suppleant
Vakant
Lige år

Suppleant
Vakant
ulige år

Valgt på ordinære generalforsamlinger hhv. den 1. december 2020 og den 21. september 2021.