Hvornår:
1. december 2020 kl. 15:00
2020-12-01T15:00:00+01:00
2020-12-01T15:15:00+01:00
Hvor:
Idrætshallen på Øster Farimagsgades Skole
Øster Farimagsgade 40
2100 København Ø
Pris:
Kun medlemmer
Kontakt:
Nabo Østerbro
3526 0120


Foreningens udskudte generalforsamling er nu planlagt til den 1.december kl 15:00 i idrætshallen på Øster Farimagsgades Skole.
Vi forventer, trods de nylige corona tiltag, forsamlingen gennemføres med teateropstilling og lovbefalet afstand. Der vil ikke være servering som tidligere annonceret – men være vand til rådighed.

Indkaldelse – til generalforsamling den 1.december kl 15:00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bilag
4. Fremlæggelse af årsregnskab samt budget
a. Årsregnskab Bilag
b. Budget Bilag
5. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer, bestyrelsen Bilag
b. Andre indkomne forslag
6. Valg
a. Formand – ulige år
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c. Suppleant til bestyrelsen
7. Godkendelse af socialt engagerede grupper
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

Siden 1. oktober 2019 har bestyrelsen kun bestået af 5 medlemmer, da formand, Jan Bredde Andersen og kasserer, Ann Nørrestrand samt suppleant, Jytte Klie udtrådte af bestyrelsen og siden har også Knud Ougtvig forladt bestyrelsen.

Bestyrelsens 4 medlemmer:
Konst. formand, Bente Vest Andersen, Bendt Petersen, Bente W. Thuesen og Ruth Ridder.

Der skal vælges:
¨ Formand, for en etårig periode (iflg. vedtægterne vælges fmd. i ulige år)
¨ Ruth Ridder er på valg.
¨ 3 medlemmer for perioden frem til marts 2022 (ledige pladser)
¨ En suppleant for perioden frem til marts 2022 (ledig plads)
¨ En suppleant for perioden frem til marts 2021 (ledig plads)

Vælges Bente V A til formand, skal der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem for perioden frem til marts 2021.

Har du lyst og interesse i at gå ind i bestyrelsesarbejdet, så henvend dig!

FORSLAG
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. november 2020.

Den skriftlige beretning samt regnskab, forslag og gældende vedtægter publiceret i cafeerne før generalforsamlingen blev udskudt og de trykte eksemplarer bør genbruges så vidt muligt.

Du vil også kunne læse den skriftlige beretning på foreningens hjemmeside: www.naboosterbro.dk, ligeledes 14 dage før generalforsamlingen.

HUSK:
Stemmeberettiget er kun medlemmer der har betalt kontingent for 2020.
Betal dit kontingent inden generalforsamlingen, så har du stemmeret.

Bente Vest Andersen

Print Friendly, PDF & Email
Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide. Hver uge arrangere vi en tur ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses det aktuelle arrangement. Det er gratis at deltage, man betaler dog for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen

Vi spiser sammen

Vi spiser sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 50 kr.
I Vibenshave torsdag 27/2
I Odensegade onsdag 11/3
I Vibenshave torsdag 23/4
Bindende tilmelding og betaling på kontoret tlf.35260120 senest 2 dage før.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial