Hvornår:
21. september 2020 kl. 15:00
2020-09-21T15:00:00+02:00
2020-09-21T15:15:00+02:00
Hvor:
AFLYST
Pris:
Medlemsskab
Kontakt:
Nabo Østerbro
35 26 01 20

Foreningens udskudte generalforsamling den 21.september kl 15:00 i idrætshallen på Øster Farimagsgades Skole.

Indkaldelse – til generalforsamling

DAGSORDEN:
1.     Valg af dirigent.
2.     Valg af referent.
3.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4.     Fremlæggelse af årsregnskab samt budget.
5.     Indkomne forslag.
6.     Valg
a.  Formand – ulige år.
b.  Øvrige medlemmer til bestyrelsen
c.  Suppleant til bestyrelsen
7.     Godkendelse af socialt engagerede grupper.
8.     Valg af statsautoriseret revisor.
9.     Eventuelt.

Siden 1. oktober 2019 har bestyrelsen kun bestået af 5 medlemmer, da formand, Jan Bredde Andersen og kasserer, Ann Nørrestrand samt suppleant, Jytte Klie udtrådte af bestyrelsen og siden har også Knud Ougtvig forladt bestyrelsen.

Kun de nødvendige oplysninger om daglig drift og opgaver debatteres. Men – vi skal have gang i en strategidebat. Hvor vil vi hen med NØ. Hvordan skal NØ udvikle sig i de kommende år? Hvilke krav og forventninger vil der være? Kommunen har givet afslag på §18 tilskud i 2020. Er der andre puljer vi kan søge? Hvordan vil de kommende år forme sig? Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen? Der er mange spørgsmål – og der er nok at tage fat på.

Bestyrelsens 4 medlemmer:
Konst. formand, Bente Vest Andersen, Bendt Petersen, Bente W. Thuesen og Ruth Ridder.

Der skal vælges:
¨ Formand, for en etårig periode (iflg. vedtægterne vælges fmd. i ulige år)
¨ Ruth Ridder er på valg.
¨ 2 medlemmer for en 2-årig periode (ledige pladser)
¨ En suppleant for en 2-årig periode  (ledig plads)
¨ En suppleant for en 1-årig periode (ledig plads).

Alt dette for at bestyrelsen igen kan bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter, og der igen kan komme orden i regnskabet med valg af formand i ulige år og 3 medlemmer og 1 suppleant hvert år.

Har du lyst og interesse i at gå ind i bestyrelsesarbejdet, så henvend dig!

FORSLAG 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d.23. februar.

Den skriftlige beretning samt regnskab, forslag og gældende vedtægter publiceret i cafeerne før generalforsamlingen blev udskudt.

Du vil også kunne læse den skriftlige beretning på foreningens hjemmeside: www.naboosterbro.dk, ligeledes 14 dage før generalforsamlingen.

HUSK:

Betal dit kontingent inden generalforsamlingen, så har du stemmeret.

 Bente Vest Andersen

Print Friendly, PDF & Email
Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide. Hver uge arrangere vi en tur ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses det aktuelle arrangement. Det er gratis at deltage, man betaler dog for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr.
Se kalenderen for næste dato.
I Odensegade onsdag 15/9
Bindende tilmelding og betaling på kontoret tlf.35260120 senest 2 dage før.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial