2020 03 11 Referat*

NABO ØSTERBRO
REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
ONSDAG 11/3.2020 kl.12.30 – 13.30
TILSTEDE: Linda. Bente V. Bente T. Bendt. Ruth
TEMA: CORONA-SITUATIONEN
Vi bliver enige om at aflyse den annoncerede fællesspisning i aften d. 11/3. kl.17.30 Der er givet besked til alle tilmeldte. De der ønsker, kan få deres indbetalte beløb retur.

Vi bliver enige om at UDSÆTTE GENERALFORRSAMLINGEN,
MANDAG 16/3. 20 – på ubestemt tid!
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om tidspunktet for en anden dato, men vi holder os nøje orienteret om myndighedernes anbefalinger angående Corona-smittefaren.

Bente V. skriver i dag til Gunhild Kjærgaard om udsættelsen af GF og oplyser samtidig:
NØ kan derfor ikke overholde fristen for indsendelse af et af generalforsamlingen godkendt regnskab for 2019.
NØ indsender årsregnskabet for 2019 underskrevet af bestyrelsen 26/2.2020 og påtegnet af revisor samme dato.

Aflysningen bekendtgøres ved opslag på døre i begge væresteder, og det kommer på Nabo Østerbros hjemmeside og fb.

Foreløbig vil bestyrelsen ikke fraråde fællesarrangementer, men må råde til at begrænse antallet af deltagere til under 25 og i øvrigt overholde de givne regler med håndvask/afspritning samt holde 1 meters afstand.

Vi drøfter, om man måske helt skulle aflyse varm mad og kun servere kaffe i begge cafeer. Indtil videre følger vi myndighedernes anvisninger. De ændrer sig med lynets hast fra dag til dag og fra time til time.

Mødet slut kl.13.30

Referent
Ruth
Den 11/3.