NABO ØSTERBRO

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
MANDAG 16/12. 2019 kl 12
(p gr af Uffes fravær v. sidste Best.møde)

TILSTEDE: Bente V. Bente T. Knud. Ruth Linda( konst. daglig leder) og Uffe(bogholder)
AFBUD: Bendt

EET PUNKT PÅ DAGSORDENEN: BUDGET- OG ØKONOMIOVERSIGT

Uffe har udarbejdet foreløbigt regnskab for året 2019.
Uffe gennemgår regnskabspapirerne med bestyrelsen:

Det kommunale tilskud på 456.000 forbliver uændret 2020. MEN 18-tilskud bliver IKKE tildelt Nabo Østerbro i 2020 (begrundelse fra Kbhs kommune: man har valgt at prioritere de mere
hårdt trængte grupper som stofmisbrugere, prostituerede m.fl.) Med dette som baggrund skal vi huske ved næste års ansøgning om §18-tilskud at fremhæve og lægge vægt på den mere betrængte del
af vores klientel i Nabo Østerbro).

Regnskabet viser et pænt overskud for 2019. Pt ca. 197.000,-kr.
Bestyrelsen overvejer og vælger en prioriterings rækkefølge, hvorefter
det vil være relevant at bruge overskuddet.

BESLUTNING mht brug af overskud truffet d.d i bestyrelsen:

1. LYDDÆMPNING I CAFEEN I ODENSEGADE. 30.000
for at lyden kan fordeles bedre.

2. PROJEKTOR OG MIKROFON I VIBENSHAVE. 10.000

3. Der afregnes med OTICON (minus 25.000,-fra Nordeafonden 75.000

4. KOPIMASINEN PÅ KONTORET. (skyldigt beløb) 30.000
ad 4. Leasingkontrakten opsiges på sigt,
men vi er bundet lige nu og 3 år frem.

LYDANLÆG I VIBENSHAVE: Der er kommet afslag på Jan’s ansøgning på 145.000 i TrygFonden. Det er nu Bente V., der må arbejde videre med en ansøgning til AugustinusFonden og hos Mærsk (disse fonde efter råd fra Bente T.).

SVAR FRA REVISOR: Materialet skal være færdigt herfra 24/1.20. Det kommer til at passe med tidsplanen.
Bestyrelsen ønsker, at revisor deltager i generalforsamlingen.

UFFE foreslår et møde med bestyrelsen i uge 4 med kun eet punkt på dagsordenen: REGNSKABET
En nærmere dato vil blive udsendt.

Referent
Ruth
22/12. 2019

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide, der arrangerer turer ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses aktuelle arrangementer. Det er gratis at deltage, man betaler dog selv for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr. Se kalenderen for næste dato.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial