2019 12 16

NABO ØSTERBRO

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
MANDAG 16/12. 2019 kl 12
(p gr af Uffes fravær v. sidste Best.møde)

TILSTEDE: Bente V. Bente T. Knud. Ruth Linda( konst. daglig leder) og Uffe(bogholder)
AFBUD: Bendt

EET PUNKT PÅ DAGSORDENEN: BUDGET- OG ØKONOMIOVERSIGT

Uffe har udarbejdet foreløbigt regnskab for året 2019.
Uffe gennemgår regnskabspapirerne med bestyrelsen:

Det kommunale tilskud på 456.000 forbliver uændret 2020. MEN 18-tilskud bliver IKKE tildelt Nabo Østerbro i 2020 (begrundelse fra Kbhs kommune: man har valgt at prioritere de mere
hårdt trængte grupper som stofmisbrugere, prostituerede m.fl.) Med dette som baggrund skal vi huske ved næste års ansøgning om §18-tilskud at fremhæve og lægge vægt på den mere betrængte del
af vores klientel i Nabo Østerbro).

Regnskabet viser et pænt overskud for 2019. Pt ca. 197.000,-kr.
Bestyrelsen overvejer og vælger en prioriterings rækkefølge, hvorefter
det vil være relevant at bruge overskuddet.

BESLUTNING mht brug af overskud truffet d.d i bestyrelsen:

1. LYDDÆMPNING I CAFEEN I ODENSEGADE. 30.000
for at lyden kan fordeles bedre.

2. PROJEKTOR OG MIKROFON I VIBENSHAVE. 10.000

3. Der afregnes med OTICON (minus 25.000,-fra Nordeafonden 75.000

4. KOPIMASINEN PÅ KONTORET. (skyldigt beløb) 30.000
ad 4. Leasingkontrakten opsiges på sigt,
men vi er bundet lige nu og 3 år frem.

LYDANLÆG I VIBENSHAVE: Der er kommet afslag på Jan’s ansøgning på 145.000 i TrygFonden. Det er nu Bente V., der må arbejde videre med en ansøgning til AugustinusFonden og hos Mærsk (disse fonde efter råd fra Bente T.).

SVAR FRA REVISOR: Materialet skal være færdigt herfra 24/1.20. Det kommer til at passe med tidsplanen.
Bestyrelsen ønsker, at revisor deltager i generalforsamlingen.

UFFE foreslår et møde med bestyrelsen i uge 4 med kun eet punkt på dagsordenen: REGNSKABET
En nærmere dato vil blive udsendt.

Referent
Ruth
22/12. 2019