NABO ØSTERBRO

BESTYRELSESMØDE 7/10. 2019

TILSTEDE:
Bente V. Bente T. Knud. Bendt. Ruth og Linda/ personalerepræsentant.

Inden godkendelse af den udsendte dagsorden gives ordet til UFFE NIELSEN, bogholder.
Uffe har udarbejdet regnskabsark, som uddeles, og vi får en
grundig gennemgang af talkolonner med udgifter og indtægter, hvilket
giver et fint indblik i regnskabets opbygning og anvendelighed.

DAGSORDEN
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Knud havde foreslået og udsendt et tillæg til dagordenen: Endnu en drøftelse om afholdelse af en ekstraordinær GF, og han begrunder sit forslag med medlemmernes ret til en her-og-nu- information om den nu tilbageblevne bestyrelse og formand -og for at imødegå snak og rygtedannelser.
Det kommer til intens diskussion og meningstilkendegivelser, som
klart viser, at fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer er enige om at fastholde den beslutning, der blev indgået ved sidste møde: At vente med ændringer til den ordinære GF 2020.
I den fortsatte meningsudveksling enes vi -uden afstemning- om:
Vi fortsætter som først aftalt med fire bestyrelsesmedlemmer og med næstfor- manden som konstitueret formand samt Uffe Nielsen som indtil den ordinære GF 2020. Og vi forsøger at rykke GF til så tidligt på året, det er muligt i forh. Til færdiggørelse af regnskabet og derefter revidering af revisor. Vi kan i bedste fald regne med medio – ultimo februar 2020.
Til information for alle medlemmer i Nabo Østerbro om denne – bestyrelsens beslutning – opsættes et opslag på opslagstavlerne i begge mødesteder.
VIGTIGT med STORE BOGSTAVER OG STOR FARVET IØJNEFALDENDE PLAKAT!! Meddelelsen opslås også på hjemmesiden og facebook.
Linda som konstitueret daglig leder på kontoret.

DERNÆST ER DAGORDENEN GODKENDT/ Dirigent: Bendt.

2. REFERAT FRA SIDSTE MØDE 3/10. Godkendt.
Pga. manglende tid udsættes godkendelse af Ref. fra 2/9.

3. PERSONALESITUATIONEN.
Et STILLINGSOPSLAG til besættelse af LINDA’ s stilling i køkken og cafe er udarbejdet af Bente V og Bente T til drøftelse i bestyrelsen. Der ansøges om en 25 timers vikarstilling. Og med tiltrædelse snarest muligt.
Der skal skrives tillæg til KONTRAKT med LINDA
som konstitueret DAGLIG LEDER.

4. DAGLIG NYT
Økonomi og regnskab ER gennemgået med Uffe Nielsen først på mødet i dag.
KONTINGENT: Som det blev besluttet ved dette års GF, hæves
kontingentet med 50 kr. fra næste år= 450 kr. Det besluttes, at der er fri kontingent resten af dette år, hvis folk melder sig ind nu og straks indbetaler for 2020.

5. OPFØLGNING AF BESTYRELSESDAG/ (v Bente V og Jan)
udsættes….

6. LØBENDE SAGER
PIANIST: Til mandagsforedragene har Ruth undersøgt forskellige muligheder. Davidskirkens og Zionskirkens organister er ikke ledige om
mandagen, men organisten ved Zionskirken vil være behjælpelig med at undersøge sit bagland af kolleger.
Tilsagn til Ruth om at gå videre med disse muligheder.
BLAD: Bladudvalget bestående af Poul Erik, Bente, Sara, Linda og Ruth.
er i færd med at samle stof til ny udgivelse 1. nov. Deadline 15/9. er nu overskredet, og PE knokler.
Ruth lover at skrive en artikel om de ukrainske dage på Østerbro/ i Odensegade.
ANSØGNING OM LYDANLÆG: Vi må regne med i ODENSEGADE at kunne gå i gang om kort tid. Penge fra kommunen, vi afventer svar, på restbeløb fra gulv. 25.000,-kr fra Nordeafonden og 20.000,-kr fra Nordvestfonden er bevilget og kan bruges.
I VIBENSHAVE må vi påregne lidt længere tid: Bente T har undersøgt Mærsk Møller-fonden, og Jan har tidligere søgt Trygfonden, så vi må vente, til pengene er der.
“KLASSENS TIME”/ INFORMATIONSMØDE v. Bente Vest. Udsat .
HJERTESTARTER: Som før meddelt er en hjertestarter sat op VIBENSHAVE ved indgang til lægeforeningens boliger. I ODENSEGADE har vi takket nej til tilbud om opsætning (manglende mulighed for vedligehold), og vi må klare os med – informere om hjertestarteren i Triangel Apotek.
PROJEKT FÆLLESSKAB: Efter bustursarrangement til Stege-med stor deltagelse og succes ser det ud til at glide bedre med samarbejdet ml. lægeforeningsbolig- medlemmer og Nabo Østerbro. BENDT beretter om turen og fortsætter arbejdet i fællesskabet.
“SPRING FOR LIVET”: I Nørrebrohallen stod Jytte, Berthel og Henning for præsentation af Nabo Østerbro (uddeling af blade og plakater) ved et arr. Den 26.september.
JULEARRANGEMENT: De to sidste års vellykkede julearrangementer i begge
mødesteder må desværre aflyses i år. Ikke mangel på penge og velvilje fra Kbh’s kommune, men mangel på frivillige som tovholdere begge steder.
SPISEARRANGEMENTER: Onsdag den 9/10. i Odensegade m. Ruth som tovholder.
Onsdag den 13/11 i Vibenshave med Jan Bredde og Jens ….
LOKALUDVALGSBANKO: Gretha og Jette har meldt sig som medhjælpere ved søndagsbanko Vibenshave. Bente V. sm m Knud i Odensegade.
LOKALUDVALGSMØDE: Onsdag den 23/10. må aflyses pga. af lukning for vandet i Vibenshave. Må evt. flyttes til Odensegade, hvis det lader sig
gøre med lokalerne.

7. FORRETNINGSORDEN:
Må udskydes…..

8. EVENTUELT:
Intet – tiden forlængst overskredet…

Referent
Ruth 17/10. 2019

Aktiviteter

Aktiviteter

Deltag i vores aktiviteter - der spænder fra bridge og stavgang, Wii-motion over strikkeklub, litteratur, sang til tai chi og fitness.
Foredrag
Vores debat foredragsrække hver mandag - er altid med super aktuelle personer - kom og deltag i debatten.
Tur med guide

Tur med guide

Erik Christensen er vores turarrangør og -guide. Hver uge arrangere vi en tur ud i byen eller ud i landet. Som regel tirsdage, men andre dage når det skal tilpasses det aktuelle arrangement. Det er gratis at deltage, man betaler dog for transport og evt. entrébillet.
Vi spiser sammen
Vi spiser vi sammen en gang om måneden - mad med det hele og kaffe 60 kr.
Se kalenderen for næste dato.
I Odensegade onsdag 15/9
Bindende tilmelding og betaling på kontoret tlf.35260120 senest 2 dage før.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial