2019 10 07 Meddelelse

Østerbro den 7.oktober 2019.

Til alle medlemmer af Nabo Østerbro

Efter at Jan Bredde Andersen, formand og Ann Nørrestrand, kasserer samt suppleant Jytte Klie er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske, består den resterende bestyrelse af følgende 5 medlemmer:
Bendt Pedersen
Bente Vest Andersen
Bente Winterø Thuesen
Knud Ougtvig
Ruth Ridder
På bestyrelsesmødet i dag blev den samlede bestyrelse enige om, at vi ikke ønsker at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men at have fokus på foreningen og fortsætte som en arbejdende bestyrelse med undertegnede som konstitueret formand.
Uffe Nielsen, der har været ansat som bogholder i NØ fra 1.august med 10 t/ugl. har dermed overtaget al bogføring og regnskab efter Ann. Bestyrelsen konstituerer en kasserer på næste møde.
Linda konstitueres som daglig leder på kontoret med ansvar for personale og overfor bestyrelsesformanden. Der søges en køkkenmedhjælper til værestedet

Vi vil alle gøre vores bedste for at føre foreningen videre til gavn og glæde for alle vores medlemmer og de mange frivillige, der hver dag gør et stort stykke arbejde i Nabo Østerbros væresteder i Odensegade og Vibenshave.

På bestyrelsens vegne

Bente Vest Andersen
Konstitueret formand