2019 10 04 meddelelse

VIGTIG MEDDELELSE

Til alle medlemmer af Nabo Østerbro

Som det er mange bekendt, er Jan fratrådt som bestyrelsesformand for Nabo Østerbro og Ann fratrådt som kasserer.
Igennem en længere periode har der været samarbejdsvanskeligheder. Det udviklede sig til en konflikt, som det ikke er lykkedes at løse.
På bestyrelsesmødet den 30.september meddelte Jan, at han d.d. fratræder som formand for Nabo Østerbro. Jan stiller sig til rådighed ved overdragelsen.
Ann meddelte på samme møde, at hun fratræder sin funktion som bogholder og kasserer og udtræder af bestyrelsen d.d.
Ligeledes meddelte Jytte Klie, at hun fratræder sin post som suppleant til bestyrelsen samme dato.

Østerbro den 4.oktober 2019.
På bestyrelsens vegne
Bente Vest Andersen Konstitueret formand