2019 09 30

1/10 2019
Referat af bestyrelsesmøde den 30/9 2019

Tilstede: Ann Nørrestrand, Jan Bredde Andersen, Bente Vest Andersen, Bente Thuesen, Bent Pedersen, Knud Ougtvig, Ruth Ridder, Jytte Klie samt medarbejderrepræsentant Linda Hilskov

Valg af dirigent: Bente Thuesen
Dagsorden: Punktet om personalesituationen rykkes op som punkt 1.

Kasserer Ann Nørrestrand udtaler, at hun udtræder d.d. og afleverer alt til hendes efterfølger.
Formand Jan Bredde Andersen udtaler, at han nedlægger sit mandat fra d.d., men står til rådighed i overgangsperioden.
Bestyrelsessuppleant Jytte Klie udtaler, at hun fra d.d. ligeledes udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Bente Vest Andersen som Ny formand

Herefter besluttede den resterende bestyrelse at suspendere mødet.

Referent Ny Formad
Ruth Ridder Bente Vest Andersen