Østerbro Lille Museum

Østerbro Lille Museum er et lokalt museum, der har sin oprindelse i Helge Østergaards lokalhistoriske Østerbro samling, med billeder, bøger, effekter og arkiv, samlet gennem en årrække.

Helge Østergaard drev sammen med sin hustru den lokalhistoriske restaurant i Nordre Frihavnsgade med stor succes gennem 12 år. Her kunne tilbydes veltillavet middag, krydret med historier fra Østerbro, støttet af lysbilleder og foredrag.

Da Familien Østergaard i 2005 flyttede til Bornholm og etablerede sig med en ny forretning, købte Carl Einar Jørgensen, formand og initiativtager til Nabo Østerbro i Odensegade 6, samlingen med støtte af Nordea Bank på Trianglen, Kirkefonde ved Østerbro Provsti og private.

Tanken er et museum på Østerbro, som kan vise den historiske udvikling fra fortid til vor tid.

I museet er der et arkiv, hvor de fleste af Østerbros gader er repræsenteret og vi står gerne til rådighed med opslag og fotografier.

En mindre bogsamling er også at finde på reolerne til direkte brug. En del spændende personlige fortællinger findes heriblandt, som giver fine tid­s­billeder af bydelen.

En model af Københavns Havn, som den så ud i 1950’erne kan betragtes, sammen med billeder af forskellige højdepunkter i historien om Østerbro.

Museet har sit hjemsted i kælderen under Værestedet i Nyborggade 9.

Museet er åbent hver fredag 11–15 eller efter forudgående aftale.

Østerbro Lille Museums Venneforening

I tilknytning til museets drift blev der i 2007 oprettet en venneforening, der har stået for indretning og registrering af de mange billeder, bøger og effekter.

Venneforeningen afholder sin årlige generalforsamling i marts.

Medlemskab 200 kr. årligt.

Udlånte billeder

Museet har udlånt flere store og mindre billeder og malerier, der er ophængt i Nabo Østerbros værested i Odensegade 6. Her kan man på hver­da­ge nyde billeder­ne medens fro­kost og / eller kaffe indtages.To af de ophængte billeder er renoveret med støtte fra Tuborg fonden.

Sekretariat: Nabo Østerbro, Odensegade 6, 2100 København Ø

Tlf. 35 26 01 20 www.naboosterbro.dk

Hjemmeside www.detlillemuseum.dk

Kontakt museet: detlillemuseum@detlillemuseum.dk